Ostatní služby

EH&S Outsourcing

Ve spolupráci s našimi partnery pro vás plně zajistíme funkce:

 V rámci celé České republiky zajistíme komplexní řešení a zajištění služeb na úseku bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany a péče o technická zařízení. Zavedeme systém řízení PO a BOZP, ŽP, zhodnotíme stávající stav, zpracujeme a budeme aktualizovat potřebnou dokumentaci, provedeme potřebná školení, budeme sledovat předepsané lhůty revizí, budeme vás zastupovat při kontrolách státních orgánů, vyšetřovat a řešit pracovní úrazy atd.

 

JAKÉ VÝHODY PŘINÁŠÍ NAŠE SLUŽBA ?

Podstatou poskytovaných služeb je eliminace investičních nákladů a úspora personálních a provozních nákladů. Myšlenka vychází z faktu, že služby v oboru PO a BOZP jsou pro zákazníky základní zákonnou povinností a proto je kvalita jejich řešení jedním ze zásadních momentů.

Cílem služby je poskytovat zákazníkovi takové služby, které nebudou pouze pasivním řešením povinností, ale budou mít i přímý vliv na ekonomiku (efektivitu, produktivitu atd.) společnosti zákazníka.   OUTSOURSING představuje komplexní řešení zabezpečení povinností na úseku PO a BOZP (od splnění zákonných povinností, přes tvorbu základní dokumentace a řešení kontrol technických prostředků požární ochrany až po řešení systému zabezpečení požární ochrany a bezpečnosti práce jako součásti řízení společnosti).

 

EH&S Analýzy a systémová řízení dle ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 9001

Analýzy a implementace systému řízení

 

Audity dle mezinárodních pravidel podle norem